Välkommen

Linghemskyrkan är en ekumenisk församling, som tillhör Equmeniakyrkan som bildades 2011 genom en sammanslagning av Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptist-samfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Equmeniakyrkan har ungefär 790 lokala församlingar, totalt ca 79 000 medlemmar och 140 000 betjänade.
 

Vår uppgift är att genom lovsång, bön och bekännelse ära Gud. Föra evangeliet om Jesus Kristus vidare genom vittnesbörd och tjänst. Gestalta en gemenskap, fri och öppen för alla, samt vara försoningens redskap i vår omgivning. Vår målsättning är att hjälpa människor att: komma till tro, växa i tro, leva i tro och dela sin tro i det personliga mötet.

Som gemensamma mål vill vi skapa en levande Gudstjänst där alla är delaktiga och kan bli berörda. Vi vill ha fungerande smågrupper så att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön och samtal. Vi vill nå ut med evangeliet i fungerande vardagsliv så att alla medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och klasskamrater…

Senaste nytt

Programblad 

juni-sept 2022

Prästkragar.jpg
Vallmo.PNG

 

Boka in redan nu 

Församlingsdag på Gultebo

Lördagen den 3 september

Ekumeniakyrkan.PNG

Du kan hjälpa människor i och runt Ukraina via en gåva till Equmeniakyrkans katastroffond: 

Bankgiro: 900-3286

Swish:     9003286

Märk din gåva Ukraina

Dagens bibelord
kisspng-root-tree-stock-photography-root
Jag önskar förbön.

Tack för din förbön