Välkommen

Linghemskyrkan är en ekumenisk församling, som tillhör Equmeniakyrkan som bildades 2011 genom en sammanslagning av Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptist-samfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Equmeniakyrkan har ungefär 790 lokala församlingar, totalt ca 79 000 medlemmar och 140 000 betjänade.
 

Vår uppgift är att genom lovsång, bön och bekännelse ära Gud. Föra evangeliet om Jesus Kristus vidare genom vittnesbörd och tjänst. Gestalta en gemenskap, fri och öppen för alla, samt vara försoningens redskap i vår omgivning. Vår målsättning är att hjälpa människor att: komma till tro, växa i tro, leva i tro och dela sin tro i det personliga mötet.

Som gemensamma mål vill vi skapa en levande Gudstjänst där alla är delaktiga och kan bli berörda. Vi vill ha fungerande smågrupper så att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön och samtal. Vi vill nå ut med evangeliet i fungerande vardagsliv så att alla medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och klasskamrater…

Påskliljda.jpg

Predikan i text

av Douglas Lingver

Söndag 2 maj

Tema: Att växa i tro

Johannes evangelium 16:5-11

Länk

Söndag 18 april

Tema: Den gode herden

Johannes evangelium 10:1-10

Länk

Söndag 11 april

Tema: Påskens vittnen

Johannes evangelium 21:1-14

Länk

Senaste nytt

Program våren -21

1 mars - 30 maj

Dagens bibelord
kisspng-root-tree-stock-photography-root