Välkommen

Linghemskyrkan är en ekumenisk församling, som tillhör Equmeniakyrkan som bildades 2011 genom en sammanslagning av Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptist-samfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Equmeniakyrkan har ungefär 790 lokala församlingar, totalt ca 79 000 medlemmar och 140 000 betjänade.
 

Vår uppgift är att genom lovsång, bön och bekännelse ära Gud. Föra evangeliet om Jesus Kristus vidare genom vittnesbörd och tjänst. Gestalta en gemenskap, fri och öppen för alla, samt vara försoningens redskap i vår omgivning. Vår målsättning är att hjälpa människor att: komma till tro, växa i tro, leva i tro och dela sin tro i det personliga mötet.

Som gemensamma mål vill vi skapa en levande Gudstjänst där alla är delaktiga och kan bli berörda. Vi vill ha fungerande smågrupper så att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön och samtal. Vi vill nå ut med evangeliet i fungerande vardagsliv så att alla medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och klasskamrater…

Söndagen den 10 oktober installerades Lotta Suu i sin nya tjänst som pastor och föreståndare. 

Installation.jpg

Predikan där "snickaren" Lotta bygger ett kors med texten Frihet och Barmhärtighet.

Lotta snickare_edited.jpg
Barmhärtighet.jpg
Skruvdragare.jpg
Lottas kors.jpg
Senaste nytt

Programblad

5 dec 2021 - 6 mars 2022 

Julljus.jpg

Välkommen till våra gudstjänster och andakter.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer: 

Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. 

Dagens bibelord
kisspng-root-tree-stock-photography-root
Jag önskar förbön.

Tack för din förbön