Välkommen

Linghemskyrkan är en ekumenisk församling, som tillhör Equmeniakyrkan som bildades 2011 genom en sammanslagning av Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptist-samfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Equmeniakyrkan har ungefär 790 lokala församlingar, totalt ca 79 000 medlemmar och 140 000 betjänade.
 

Vår uppgift är att genom lovsång, bön och bekännelse ära Gud. Föra evangeliet om Jesus Kristus vidare genom vittnesbörd och tjänst. Gestalta en gemenskap, fri och öppen för alla, samt vara försoningens redskap i vår omgivning. Vår målsättning är att hjälpa människor att: komma till tro, växa i tro, leva i tro och dela sin tro i det personliga mötet.

Som gemensamma mål vill vi skapa en levande Gudstjänst där alla är delaktiga och kan bli berörda. Vi vill ha fungerande smågrupper så att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön och samtal. Vi vill nå ut med evangeliet i fungerande vardagsliv så att alla medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och klasskamrater…

Predikan i text

av Douglas Lingver

Söndag 11 april

Tema: Påskens vittnen

Johannes evangelium 21:1-14

Länk

Söndag 4 april, Påskdagen

Tema: Jesus uppstår ur graven

Markus evangelium 16:1-14

Länk

Söndag 21 mars: 

Tema: Guds mäktiga verk

Lukas evangelium 1:26-38  

Länk

Senaste nytt

Program våren -21

1 mars - 30 maj

Digitalt församlingsmöte 

söndag 25 april kl 10. 

Länk kommer

Dagens bibelord
  • Facebook
  • Instagram

Besöksadress

Himnavägen 151585 65 Linghem

Bankgiro: 5427-6332

Swish: 123 157 99 94