top of page

Medlemskap i equmenia Linghemkyrkan

Vi vill att alla ska kunna vara med i vår förening, därför har vi valt att inte ta ut någon medlemsavgift. För att bli medlem behöver man lämna in en lapp med sitt medgivande om att bli medlem.

Vill du bli medlem fråga din ledare.

Deltagaravgift

Vi vill sedan att om man är en regelbunden deltagare i någon av våra aktiviteter att man betalar en deltagaravgift.


Deltagaravgift är 300 kr/per termin och person, dock högst 600 kr/familj.

 

Avgiften sätts in på vårt bankgiro 769-8566 , skriv vem/vilka avgiften avser.

 

Man kan även swisha in  avgiften till
123 157 99 94, skriv  EQ och vem/vilka avgiften avser.

Hantering av personuppgifter

Equmenia Linghemskyrkan strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra verksamheten på ett säkert och bra sätt. Vi vill att de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

 

Vi hanterar uppgifter om medlemmar och deltagare för att veta vilka som är medlemmar och aktiva i vilka verksamheter, sköta medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill också kunna ge dig information, föra statistik och söka bidrag. Uppgifterna lagras efter att du har slutat, för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen.

 

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Medlemskap i equmenia Linghemskyrkan medför även medlemskap i den nationella barn- och ungdomsorganisationen Equmenia och dess region, och dina uppgifter kan delas med Equmenia i det gemensamma medlemsregistret Repet. Deltagare i scoutverksamhet blir också medlemmar i Scouterna och dina uppgifter kan delas med riksorganisationen Scouterna.

 

Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan då behöva delas med kommun, landsting, studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan eller kontroll av bidrag. Statistik som lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.

 

Dina uppgifter, dina rättigheter!
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i våra register, och rätta felaktiga uppgifter. Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att klaga till myndigheten Datainspektionen.

 

Vill du verkligen inte finnas med i våra register längre, kan vi ta bort uppgifterna.

bottom of page