top of page

Om oss

Linghemskyrkans församling bildades i och med att Linghemskyrkan byggdes 1984. Linghemskyrkan jobbar tillsammans med missionsförsamlingarna i Askeby, Skärkind och Östra Skrukeby.
 

Visionen och målsättningen är att vi vill växa. Det gör vi bland annat genom gudstjänster, andakter, sång och musik, vuxendialog, konfirmation, vittnesbörd och tjänst, Equmenia Linghemskyrkan (barn- och ungdomsarbete) och Magasinet Second Hand.
 

Utgångspunkten är Jesus missionsbefallning (Matt 28:18-20), att föra Guds rike vidare.
 

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."
 

Linghemskyrkan är en ekumenisk och demokratisk församling som har självstyre. De största besluten fattas i församlingsmöten och årsmöten.

Om du tror på Jesus Kristus är du välkommen att bli medlem i församlingen. Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra. Mångfalden är en tillgång inom församlingen och till andra människor.

Framtid

Kristen tro tar sig många olika uttryck, både i ord och handling. Arvet från 1800-talets folkväckelse ska förvaltas. Vårt uppdrag nu är att göra evangelium tydligt och begripligt för dagens och morgondagens medmänniskor.
 

Equmeniakyrkans vision är att ”vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”.

Den kristna tron rymmer ett stort framtidshopp. I Jesus Kristus har Gud påbörjat den nya skapelsen. Med varje ny kristen växer Guds rike. En dag ska allt detta fullbordas, lovar flera bibelord. Till dess gör vi så gott vi, som människor, kan.

Vår pastor

 

 

Det här är jag! Lotta Suu, som nu går in i en ny spännande uppgift som pastor och föreståndare i Linghemskyrkan från och med 1 oktober 2021. Jag ser verkligen fram mot att få vandra tillsammans med er genom tro och liv i Linghem. Tänk vilken fantastisk möjlighet att vi får mötas i en gemenskap där vi får uppmuntra varandra och utmanas av evangeliet. Men vem är jag mer? Jo jag gillar en massa saker som stärker mig på olika vis. Bland annat är skapandet en stor del, där lite fantasi med trä, lera, tyg mm gör sitt. Att sen få glida fram i kajaken och få uppleva Guds fantastiska skapelse är kraftgivande. Men trots det älskar jag fart i alla former; mc, bilar, båtar… you name it.                                     

Med önskan om Guds välsignelse över er alla/ Lotta Suu

Lotta Suu.jpg

Historia

Följande text är en sammanfattning av två texter av Carl-Ivar Hillås. För att se texterna i sin helhet, Klicka här

Törnevalla missionsförsamling 1872 – 1972

Det som kom att bli Törnevalla missionsförsamling startade i bonden Nils Nilssons (Nils i Reva) hem under 1850-talet. Nils bjöd in predikanter och höll möten i sitt hem, vilket inte uppskattades av dem som höll på Svenska kyrkans tradition i bygden. Under mitten av 1860-talet avtog dock motståndet mot den fria andliga verksamheten. 1867 byggdes ett litet missionshus där mötena kunde hållas. Det finns inga skrivna handlingar som berättar när exakt församlingen bildades men utifrån muntliga uppgifter från församlingsmedlemmar har man dragit slutsatsen att församlingen bildades 1872.

 

Linghem

Sedan 1940-talet förekom viss verksamhet i samhället Linghem, bland annat söndagsskola och tältmöten. Under 1970-talet gjordes studiebesök i flera nybyggda kyrkor för att kunna ta fram en modell till hur en kyrka i Linghem skulle kunna se ut. Dock var tveksamheten stor till de tre förslag som presenterades 1978. Efter många om och men beslutade man den 19 juni 1983 att bygga Linghemskyrkan. Det första spadtaget togs vid en andakt 14 april 1984 och två dagar senare var arbetet i full gång.

bottom of page