top of page

Vad är equmenia

Equmenia är samlingsnamnet på allt barn- och ungdomsarbete inom Equmeniakyrkan. Totalt består Equmenia av ungefär 450 föreningar och mer än 30 000 medlemmar över hela Sverige.

Utdrag från equmenias hemsida:
 

"Jesus Kristus är Herre. Det är equmenias ledord. Och även om vi är en ung organisation så är det ord med djupa rötter. Orden var den första kyrkans bekännelse. Och genom alla tider och platser hör vi ihop med dem. Vi är en del av den kyrkan och vi vill göra vårt bästa för att vara en kyrka med Jesus i centrum som ger plats för barn och unga utifrån vår tids behov och möjligheter."

"Equmenia finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle kunna göra själva. Det betyder att Equmenia förutom allt arbete i Sverige har kontakt och utbyten med kristna runt om i världen, att vi ordnar större mötesplatser runt om i landet och att vi samlas en gång varje år för att gemensamt fatta beslut om vad vi vill göra kommande år. "

Gå in på Equmenias hemsida om du är intresserad av att veta mer.

svart_darbarn.png
bottom of page