top of page

EfI fadder

Ett svenskt insamlingsorgan med 90-konto under Elimförsamlingen i Askeby. De insamlade pengarna går till att hjälpa utsatta människor på plats i Rumänien. 

Olof-och-15-17-åringarna.jpg

Idrottskola i Kongo-Brazzaville

Är ett av Equmeniakyrkans internationnella projekt. Här lär sig barn och ungdomar, förutom idrott, att skapa goda värderingar, ärlighet och jämställdhet. 

Bangladesh bild.png

Home of peace

Skola och skolhem i Norra Bangladesh (Fridens hem)

 som startade 1997.

Huvudman är Agape Social Concern. Syftet är att hjälpa fattiga och marginaliserade människor. Skolan tar emot barn från klass 2 och till klass 10.

553 barn bor på Home of peace. 

Senapsfröet_edited.jpg

Senapsfröet
Insatser till hem för ungdomar med funktionsvariationer, till unga mammor, till utbildningsfonder för yrkesutbildning, till entreprenörsbidrag i små företagsprojekt, ideella projekt som idrottsinsatser för unga m.m.

Equmenia_Linghemskyrkan_tvåfärg.jpg

Equmenia Linghemskyrkan 
Vi vill även stötta arbetet vår ungdomsförening gör för barn och ungdomar i Linghem.

bottom of page