top of page

Efifadder

Ett svenskt insamlingsorgan under Elimförsamlingen i Askeby, där det insamlade pengarna går till rumänska barnhem.

Olof-och-15-17-åringarna.jpg

Equmeniakyrkansprojektet i Kongo-Brazzaville 

Idrottsskolan för barn och ungdom erbjuder  fritids där man lär sig respektera varandra  istället för att slåss och kriga, vilket var en blodig verklighet när skolan startade 2003.

Bangladesh bild.png

Home of peace

Skola och skolhem i Norra Bandladesh (Fridens hem)

 som startade 1997.

Huvudman är Agape Social Concern. Syftet är att hjälpa fattiga och marginaliserade människor. Skolan tar emot barn från klass 2 och till klass 10.

553 barn bor på Home of peace. 

Senapsfröet
Din insats gör barn och ungdomar får utbildning och därför blir redo inför livet.

Equmenia_Linghemskyrkan_tvåfärg.jpg

Equmenia Linghemskyrkan 
Vi vill även stötta det arbetet som sker på lokalplats också. Vi hjälpa vår ungdomsförening att göra sin verksamhet för barn och unga i Linghem.

bottom of page