top of page

Utmanarscout: gymnasiet

 

Som utmanare är du nu redo att testa nya större utmaningar. Under flera måndagarna är du med som hjälpledare i någon av våra andra grupper och ibland enskilda träffar.

 

Det roligast med att vara utmanare är att man själv är med och utformar sina scoutaktiviteter.

 

Detta är till exempel utmanarprojektet som skulle kunna bestå av att planera en fjällvandring. 

 

20180702_101441.jpg

Utmanare

bottom of page